Pałac Stolec

Pałac Stolec

Najciekawsze sytuacje miały miejsce podczas II Wojny Światowej, kiedy w pałacu zorganizowano składnicę dzieł sztuki, nadzorowaną przez samego Konserwatora Prowincji Dolnośląskiej Gunthera Grundmanna. Zwożono tu dzieła sztuki z Wrocławia. Więc wielu poszukiwaczy skarbów wciąż zadaje sobie pytanie, czy w pobliżu zakopane jest wrocławskie złoto. Ponieważ podczas wojny znajdowały się tu kosztowności, po wojnie stacjonowały tu wojska radzieckie plądrując pałac i okolice. Koniec wątpliwego dzieła dokonali zasiedlający się po sowietach Romowie. Gdy dzieło zrujnowania pałacu się dokonało, pałac zajęła Agencja Mienia Rolnego i tak pałac znajduje się do dziś popadając w coraz większą ruinę.