Bitwa pod Lutynią

Jak już wiecie, niegdyś byłam historycznym ignorantem, więc teraz nadrabiam straty i wciąż się uczę.  Całkiem niedawno dowiedziałam się o jednym z ważnych wydarzeń, które miało miejsce na Dolnym Śląsku.

Bitwa pod Lutynią 3 412x550 Bitwa pod Lutynią

Bitwa pod Lutynią

5. grudnia 1757 roku podczas wojny siedmioletniej niemal przy granicach Wrocławia miało miejsce wydarzenie, które sprawiło, że Dolny Śląsk pozostał pod władaniem Fryderyka II Wielkiego. A trzeba wspomnieć, że pod jego panowaniem Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw w Europie. Tak tak, Dolny Śląsk w XVIII wieku należał do terytorium Prus.

Bitwa pod Lutynią 11 550x413 Bitwa pod Lutynią

Gdy Król Prus przybył w okolice Wrocławia, aby odbić go z rąk austriackich, zauważył że wojsk przeciwnika jest dwukrotnie więcej, a i wojska przeciwnika wyszły mu na przywitanie. W samej Lutyni na kościelnej wieży czekał  Karol Lotaryński, dowódca wojsk austriackich. W tym miasteczku scentralizowały się austriackie wojska.

Bitwa pod Lutynią 4 550x413 Bitwa pod Lutynią

Jednak Fryderyk II bardzo dobrze znał ten teren, a tego grudniowego poranka było dość mgliście. Wojska pruskie schowały się za wzgórzami. I wówczas rozpoczęło się starcie:

Fryderyk po rozpoznaniu przeciwnika skierował swe maszerujące kolumny zakosem w prawo i rozwinął frontem ukośnym z całym naciskiem na lewe skrzydło austriackie. Operując skośnym szykiem, i to już po linii skośnej do uprzednio uformowanej pozycji austriackiej, Fryderyk w dużej mierze eliminował z walki prawe skrzydło austriackie w ten sposób, że dokładna orientacja w zamiarach przeciwnika nadeszła po stronie austriackiej zbyt późno, by można było podjąć skuteczne przeciwdziałanie.
Rozwinięty w doskonałym porządku atak pruski złamał i rozbił całkowicie słabe skrzydło austriackie, dość znacznie oddalone przez przeszkody od centrum.
Formując się pośpiesznie frontem na południe, Austriacy byli już pod ogniem baterii pruskich ustawionych na dawnym lewym skrzydle austriackim. Rezerwy austriackie rzucone zostały dla pokrycia lewej flanki armii, lecz natarcie pruskie zepchnęło je na wzgórze na północ od Lutyni, którą trzymały główne siły księcia Karola.

źródło: http://lesnica.republika.pl/okolice/lutynia/bitwa.html

Co to za pomnik na zdjęciach?

Bitwę pod Lutynią upamiętnia pomnik odsłonięty w 1854 roku pomiędzy Lutynią, a Błoniami. Na wzgórzu w okolicy którego rozegrały się wspomniane starcia.
Pomnik został wzniesiony przed 100 rocznicą wygrania bitwy, a król Fryderyk Wilhelm IV sam ufundował jego budowę. Na granitowym cokole ustawiono kolumnę z boginią zwycięstwa na górze.

Bitwa pod Lutynią 6 550x412 Bitwa pod Lutynią

Wykonawcą posągu był Daniel Rauch, a pomnik wykonała firma Menzel z Nysy, co uwidocznione jest na cokole pomnika.

Bitwa pod Lutynią 9 550x413 Bitwa pod Lutynią

Ciekawostką jest informacja, jakoby pole bitwy zwiedzał Napoleon Bonaparte.

Pomnik został zniszczony po II Wojnie Światowej, natomiast w 2011 roku odnowiono go, znaczy się zmyto napisy wykonane przez okoliczną młodzież.

Bitwa pod Lutynią 13 550x386 Bitwa pod Lutynią

Co znaczą napisy na pomniku?

Bitwa pod Lutynią 2 343x550 Bitwa pod Lutynią

DURCH
BEITRAEGE
AUS DEM
VI ARMEECORPS

Ze składek VI Korpusu Armii

Bitwa pod Lutynią 8 550x413 Bitwa pod Lutynią

DIESE SÄULE ERRICHTETE KÖNIG FRIEDRICH WILHELM IV ZUM
ANDENKEN AN
KÖNIG FRIEDRICHS
DES GROSSEN
SIEG
AM 5. DECEMBER
1757

Kolumnę tę wzniósł Król Fryderyj Wilhelm IV na pamiątkę wielkiego zwycięstwa Króla Fryderyka Wielkiego, 5. grudnia 1757 roku.

Pomnik upamiętniający bitwę pod Lutynią na mapie:

Loading map...

loading Bitwa pod Lutynią

10 thoughts on “Bitwa pod Lutynią

  1. Ignorantem historii nie jestem, ale też nie jestem jej zdecydowanym fanem 🙂 Dlatego też m.in. takie wpisy mnie do niej zbliżają. Myślę, że podobnych miejsc jak pomniki, miejsca pamięci jest całkiem sporo i kryją za sobą różne historie. O tej bitwie chyba nie słyszałem.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.